Stuurprogramma’s Voor CRM-falen (en Gemiste ROI)

“Onze individuen weigeren onze CRM-procedure over te nemen.”

Binnen onze jaren dat we binnen de SaaS-plek werken, zullen we u niet laten weten hoeveel vergaderingen we hebben bijgewoond waar een regering de frustraties van die mensen uitte. Zelfs in bedrijven waar CRM-adoptie wordt overgemaakt, zullen teams en mensen vandaag de dag hoe dan ook resoluut weerstand bieden aan wijzigingen in programma’s, procedures, rapportage, je herkent vpi.

Als je je kunt voorstellen, past dit niet goed bij de best beoordeelde administratie. Na duizenden ponden en maanden van uw tijd in een CRM-uitrol te hebben gestoken, kiezen organisaties ervoor om de efficiëntie van de productverkoop te optimaliseren. Geen lange lijst van klachten.

Hoe kunnen deze bedrijven een pad voorwaarts krijgen? Hun mensen helpen om de punten te verbinden tussen de gegevens die ze in de CRM-techniek plaatsen, en ze zullen er ook waarde aan ontlenen.

En nu: een onderzoek naar cruciale punten waarop CRM ROI slaagt of faalt – en wat u eraan kunt doen.

Gemiste ROI – en veelvoorkomende faalpunten

één – Houd duidelijke details.

Dit minst glamoureuze onderdeel van de handelswijze is ook de belangrijkste oorzaak voor het falen van CRM en de conclusie dat de consument ontevreden is. Het verkrijgen van goede informatie in en het ontvangen van slechte (of verouderde) informatie moet een echt voor de hand liggende administratieve prioriteit zijn. Het bezit moet zelfs duidelijk worden ontdekt voor voortdurende kennisvalidatie en routineonderhoud om ervoor te zorgen dat de gegevens integriteit behouden.

Waar worstelen bedrijven vaak mee als ze op zoek zijn naar het opschonen van kennis?

Het is niet echt een eenmalige uitdaging. De kennisadministratie wordt uitgebreid met de eerste toevoeging van informatie tot de datum van definitieve pensionering van het systeem. Het bewaren van verantwoording voor voortdurende aandacht voor feitenonderhoud is in veel bedrijven vaak een probleem.

Gratis toegang tot alle informatie. Wanneer velden in de CRM vrije invoer van details zijn, hebben vragen en ervaringen het moeilijk om die details te tonen en berekeningen uit te voeren. De kans op gebruikersfouten en onvolledige informatie zal ook toenemen. Het antwoord zal zijn om zoveel mogelijk belangrijke velden in gestandaardiseerde lijsten te maken en de consument te dwingen het menu te kiezen. Procesvalidatie en logica-regels moeten op een zeer holistische manier worden voorgesteld voordat informatie van andere apparaten wordt overgedragen, samen met de invoerschermen voor feiten die zijn ontwikkeld op een manier die deze logica afdwingt.

Eerste informatie laden. Mensen hebben meestal de neiging om genoegen te nemen met (en informatie te bewaren in) uw procedure als ze daar in het begin geweldige feiten in zien. Of de details nu al dan niet afkomstig zijn van een verouderde methode of worden gecompileerd uit vele bronnen, neem voldoende tijd om de gegevens op te schonen net voordat u deze in de nieuwe toepassing importeert. Net nadat informatie is geïmporteerd, is de kans kleiner dat deze over het algemeen wordt opgeschoond. De tijd die wordt besteed aan het opschonen van informatie voorafgaand aan het importeren, garandeert dat de gegevens duidelijk beginnen. Uw uitdagingspersoneel zal ook de info en associaties na de belasting moeten valideren en extra correcties/aanpassingen moeten maken.

Vreselijke gegevens. De procedures van een bedrijf kunnen doorgaans leiden tot het genereren van slechte gegevens. Bij wijze van voorbeeld: unieke teams delen misschien niet exact dezelfde definitie van zinnen als ‘opbrengst’ of ‘voltooid’ of ‘startdag’. Met verschillende kopers die een veld op een andere manier ontcijferen, en ze allemaal gebruiken om het te updaten, wordt de sectorinformatie moeilijker te interpreteren dan de tijd.

Repliceer details. Duplicatie zorgt voor conflicten, bijvoorbeeld wie de directe gebruiker is of de account oplost, en genereert verspilling en duplicatie in downstream-processen, bijvoorbeeld het verzenden van internetmarketingbrieven naar de exacte man of vrouw in een aantal gevallen (of op oude adressen). Nabije klanten gaan ook om met de verwarring van verschillende gegevens door het programma te negeren, hun updates over verschillende documenten te verspreiden en in sommige gevallen hun eigen nieuwe dubbele informatie te genereren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *